[1]
Fjeld, T.I. 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 11, 3 (des. 2012).