[1]
Rogan, B. 2013. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 12, 1 (aug. 2013).