[1]
Ronström, O. 2013. Gute, gotlänning, fastlänning, svensk. Tidsskrift for kulturforskning. 12, 2 (nov. 2013).