[1]
Telste, K. 2011. Fangeportretter – fragmenterte fortellinger om levd liv. Tidsskrift for kulturforskning. 10, 2-3 (jun. 2011).