[1]
Eriksen, A. 2011. Medisinsk opplysning, medisinsk autoritet: S.A.D. Tissots "Underretning for Landmanden …". Tidsskrift for kulturforskning. 10, 2-3 (jun. 2011).