[1]
Skjelbred, A.H.B. 2011. ”Her ligger ennu meget skjult”. Om kildeskaperen Yngvar Mejland. Tidsskrift for kulturforskning. 10, 2-3 (jun. 2011).