[1]
Gustavsson, A. 2022. Elin Franzén. "Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium". Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2022).