[1]
Flinterud, G. og Tolgensbakk, I. 2022. «utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede»: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2022).