[1]
Eriksen, A. og Kverndokk, K. 2022. Innledning. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2022).