[1]
Weisser, H. 2019. Kjærlighetens kår. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (sep. 2019).