[1]
Resløkken, Åmund N. 2019. «Ein lut av det nære levande livet». Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien <i>Ord og sed</i> 1934–1947. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (feb. 2019).