[1]
Moberg, J. 2018. Maria Zackariasson 2016. <i>Gemenskapen: deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia</i>. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (jan. 2018).