[1]
Naguib, S.-A. og Fossgard, E. 2016. Bokmeldinger. Tidsskrift for kulturforskning. 14, 2 (feb. 2016).