[1]
Gjerløff, A.K., Palmenfelt, U., Kjus, A., Axelsson, B. og Kjesrud, K. 2015. Bokmeldinger. Tidsskrift for kulturforskning. 14, 1 (des. 2015).