[1]
Rogan, B. 2015. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 14, 1 (des. 2015).