Vegarbeid. Transnasjonale relasjoner i perioden 1800-1942: Tre eksempler

Kristina Skåden

Sammendrag


Hvordan er det argumentert for veg i Norge? Hvordan har vegen forandret det norske landskapet? Dette er noen av spørsmålene som stilles i avhandlingen og undersøkes ved tre eksempler knyttet til arbeidet for å bygge veg over Haukelifjell og etableringen av versjoner av Reichs­autobahn: For det første, presten Nils Hertzbergs (1749–1841) argumentasjon for veg over Haukelifjell tidlig på 1800-tallet. Dernest, artillerikaptein Hans Hagerup Krags (1829–1907) reise til Sveits i 1863 for å studere alpeveger på oppdrag fra Departementet for det Indre og Veikontoret. Reisen var nok et forarbeid til den planlagte Haukelivegen. Det mest omfattende eksemplet er Den VII internasjonale vegkongress, arrangert av The Permanent International Association of Road Congresses (PIARC) i 1934 i Tyskland. Dels undersøkes det tyske regimets arbeid for å fremme nasjonalsosialistisk politikk og Reichsautobahn til et internasjonalt publikum. Dels analyseres den norske delegasjonens deltagelse ved kongressen og dens argumentasjon for å bygge motorveger etter tysk modell i Norge etter kongressen. Avslutningsvis viser jeg hvordan ambisjonene om motorveg fra Halden til Trond­heim ble forsøkt gjennomført av den tyske okkupasjonsmakten frem mot 1942.


Emneord (Nøkkelord)


Transport, samferdsle, avhandling

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.