Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt

Ane Ohrvik

Sammendrag


Profetien om folkloristikkens og etnologiens fremtidige rolle og posisjon er signert den svenske folkloristen Ulf Palmenfelt og gjengis innledningsvis i Folkloristikens aktuella utmaningar, en vennebok dedikert til ham. Palmenfelt setter sin profeti opp mot det han ser som en ”övertro” på økonomi og målbare verdier i dagens samfunn.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.