Forskaren och forskningsprocessen
PDF ()

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2012). Forskaren och forskningsprocessen. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/664

Sammendrag

Kerstin Gunnemark (red.) 2011. Etnoígrafiska hållplatser. Om metodprocesser och reflexivitet. Lund, Studentlitteratur. 270 sider.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.