Å skape en museumssamling
PDF ()

Hvordan referere

Haakestad, J. (2012). Å skape en museumssamling. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/660

Sammendrag

Munthe-samlingen ved Vestlandske Kunstindustrimuseum ogàLos Angeles County Museum of Art

Kunstindustrimuseene er ektefødte barn av industrialiseringen og 1800-tallets internasjonale handelsliberalisme. Deres samfunnsímandat var å foredle publikums smak og samtidig gjøre nasjonen konkurransedyktig på det internasjonale varemarkedet. Det næringspolitiske aspektet var i sentrum ved opprettelsen av Norges tre kunstindustrimuseer, som på tross av en påholden minimumsstat, ble finansiert over statsbudsjettet.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.