Kustkultur och kulturarv
PDF ()

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2012). Kustkultur och kulturarv. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/658

Sammendrag

Aina Aske og Maria Forneheim (red.).à2011. Västerhavets kulturarv. Kulturmøter iàskandinavisk periferi. Göteborg og Larvik:àGöteborgs stadsmuseum og Larvik kommune. 165 s.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.