Mette Mortensen 2012. Kampen om ansigtet. Fotografi og identifikation.
PDF ()

Hvordan referere

Hansen, C. (2012). Mette Mortensen 2012. Kampen om ansigtet. Fotografi og identifikation. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/650

Sammendrag

Man skulle tro at det var slutt på å avlese indre sinnstilstander og moralsk befatning basert på ansiktsutrykk. Den gruoppvekkende 22. juli-rettsaken har vist at dette fortsatt er en høyst oppegående praksis. Tiltaltes smil og mimikk har avstedkommet utallige fortolkninger og analyser med hensyn til sjelelig beskaffenhet og mulig diagnostisering.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.