Fotografiers materialitet: Bilders betydning for fore- stillinger om samisk kulturell fremmedhet
PDF ()

Hvordan referere

Baglo, C. (2012). Fotografiers materialitet: Bilders betydning for fore- stillinger om samisk kulturell fremmedhet. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/649

Sammendrag

Fotografiets tilkomst i første del av 1800-tallet, og mulighetene for reproduksjon og materialisering som dette mediet etter hvert åpnet for, resulterte i helt nye måter å erfare og forestille seg verden og menneskelig mangfold på.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.