Redaksjonelt

Tove Ingebjørg Fjell

Sammendrag


Fagene kulturhistorie og kulturvitenskap har mange empiriske felt, og tidsskriftet tiltrekker seg også forfattere fra nærliggende fag. Dette nummeret har artikkler om fremstillinger av kinesisk kultur og om kulturen i kulturpolitikken.

Rune Svarveruds artikkel ââ¬ÂNorsk kollektivt minne om Kina. William Coucheron-Aamots rolle som folkeformidler av kinesisk kulturââ¬Â har som fokus å forstå opprinnelsen til vår moderne kollektive erindring om Kina. Marineløytnanten William Coucheron-Aamot, som levde fra 1868 til 1948, og hans mange foredrag om Kina i Norge og Skandinavia for øvrig, ses i sammenheng med misjonærers fremstillinger av det store landet.

Den andre artikkelen, forfattet av Håkon Larsen, har tittelen ââ¬ÂKulturbegrepets historie i den nye kulturpolitikkenââ¬Â. Artikkelen tar for seg ulike måter begrepene kultur og kulturpolitikk er brukt på i kulturmeldingene som angår perioden fra 1973 til 2014, og hvordan dette har gitt seg utslag i den kulturpolitiske legitimeringsretorikken i de nevnte kulturmeldingene.

Nummeret avrundes med to bokmeldinger.


Med dette nummeret vil redaksjonen i Bergen takke for seg etter seks år ved roret! Vi ønsker påtroppende redaktør, Bjarne Rogan, lykke til med det videre arbeidet!

På vegne av redaksjonen i Bergen,

Tove Ingebjørg Fjell
avtroppende redaktør

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.