Redaksjonelt

Bjarne Rogan

Sammendrag


En ny redaksjon har overtatt Tidsskrift for kulturforskning. Vi takker avtroppede bergensredaksjon med Tove Fjeld i spissen for mange års innsats.

Forflytningen av det redaksjonelle ansvaret tilbake til Oslo betyr ingen større endringer. Format, layout og utstyr er det samme, og vi fortsetter foreløpig i papirutgave (med forsinket elektronisk åpen adgang), men med en elektronisk utgave som alternativt abonnement.

Redaksjonsrådet et litt utvidet, og vi har fått med oss representanter for både svensk og dansk kulturhistorie. Men de økonomiske rammebetingelsene er blitt strammere fra 2013, så vi må mer enn noen gang satse på kvalitet og håpe på flere abonnenter.

Det har tatt tid å starte opp med en ny redaksjon, og vi er glade for endelig å kunne presentere nr. 1/2013. Det er â om enn litt utilsiktet â blitt et temanummer om arkiv og museer. Vi vil i tiden fremover veksle mellom åpne numre og temanumre. Planene så langt innebærer et dobbelt temanummer om ernæring og kosthold til høsten, og deretter et åpent nummer. I 2014 vil vi satse på et temanummer om kulturhistorie.

Hovedinnholdet i tidsskriftet vil naturligvis fortsatt være fagfellevurderte, vitenskapelige artikler, i tillegg til bokmeldinger. Vi vil imidlertid holde døren åpen for korte, ikke-fagfellevurderte artikler av nyhetsmessig interesse,

Redaksjonene ønsker dere med dette noen gode timer med faglig lesing.


Bjarne Rogan

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.