Norsk likestillingshistorie 1814-2013.
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

likestillingshistorie

Hvordan referere

Blazevic, D. (2013). Norsk likestillingshistorie 1814-2013. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/630

Sammendrag

Boken Norsk likestillingshistorie 1814-2013 er skrevet av Hilde Danielsen (kulturviter, Rokkansenteret Uni research), Eirinn Larsen (historiker, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI) og Ingeborg W. Owesen (filosof, Senter for tverrvitenskapelig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo) på bestilling av Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet i anledning hundreårsjubileet for innføringen av allmenn stemmerett for kvinner.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.