Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.

Guro Flinterud

Sammendrag


De siste årene har forholdet mellom mennesker og dyr blitt gjenstand for økende interesse innenfor flere forskningsfelt. I den tverrfaglige antologien Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder, redigert av Ragnhild Sollund, Morten Tønnesen og Guri Larsen, tas dette forholdet opp i en norsk kontekst. Boka favner bredt og presenterer i 17 kapitler artikler som i varierende grad av detalj tar for seg ulike sider ved norsk landbruk, fangst og viltforvaltningspraksis. Forfatterne har bakgrunn fra kriminologi, jus, filosofi, biologi og veterinærfaget. Hensikten med boka er tydelig formulert: Den er et innlegg i kampen for å stanse vår tids strukturelle og systematiske undertrykking av dyr.

Emneord (Nøkkelord)


Råskap, Dyr, Natur

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.