Kunstens makt? Tingenes makt?
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

Kunst
Makt

Hvordan referere

Engelstad, F. (2013). Kunstens makt? Tingenes makt?. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/626

Sammendrag

Har kunst noe å gjøre med makt? Spørsímålet kan virke anstrengt; svaret er langt fra innlysende, ikke minst fordi det er så mange oppfatninger av hva som menes med makt. Om meningene er skarpe, er én referanse felles, positiv eller negativ. Ingen kommer unna Max Weber, som inspirasjonskilde eller som motpol. Hans velkjente begrep om makt er enkelt: sjansen til å gjennomføre sin vilje tross motstand (1972:28). Alt for enkelt vil noen si, fordi begrepet begrenser seg til aktører i en sosial relasjon, og viser ikke til omgivelser og sosiale forutsetninger.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.