Redaksjonelt
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

varia

Hvordan referere

Rogan, B. (2013). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/624

Sammendrag

Nr. 2/2013 av Tidsskrift for kulturforskning byr på varia, i ordets beste forstand - om jubileumsutstillingen anno 1914 og bestrebelsene på å skape et nasjonalt og sosialt felleskap, om tingenes, tekstenes og kunstens makt og påvirkningskraft, og om øyfolks tanker om identitet, selvforståelse og klassifisering. Og dertil et godt uvalg av bokmeldinger.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.