Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner.
PDF ()

Hvordan referere

Svendby, R. (2013). Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/622

Sammendrag

Tove Fjell oppgir to mål med sin studie om partnervold. Det ene er å synliggjøre partnervoldsutsatte menn i heteroseksuelle parrelasjoner. Det andre er å bidra til nyansering og vise kompleksiteten i forskningen om partnervold. Hun lykkes med begge målsettinger.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.