Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2006). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 5(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/602

Sammendrag

I skrivende stund har etnologer og folklorister nettopp vært samlet til den 30. nordiske etnolog- og folkloristkongressen. Kongressen fant sted i Stockholm og samlet over 200 deltakere - unge og gamle, etablerte gjengangere, men også nye friske skudd. At så mange ønsket å tilbringe varme og solfylte sommerdager inneklemt i auditorier og seminarrom, vitner på mange måter om levedyktige disipliner til tross for at både etnologer og folklo­rister ved universitetene organiseres under nye navn og instituttstrukturer. Dette num­meret av Tidsskrift for kulturforskning speiler samme levedyktighet. Artiklene viser både kontinuitet og fornyelse, og ikke minst ønsket og viljen om å ta opp prinsipielle og viten­skapsteoretiske sider ved fagenes utvikling.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.