Audun Kristoffer Kjus 2007. Sakens Fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker.

Simon Ekström

Sammendrag


De inledande frågorna i Sakens fakta handlar om vad som sker när man väljer att titta på rätten som en arena för berättelser. Vad händer, vad får vi syn på, om vi betraktar rätten som en plats där individer âforhandler med fortellingerâ? Med detta anslag placerar sig avhandlingen på det fält som kan beskrivas som rättens narrativa etnografi. Det rör sig om en forskningstradition som intresserar sig för vad rätten gör med berättelser, och vad berättelser och berättande i sin tur gör med rätten. Eller varför inte låta författaren säga det med egna ord: âDet jeg vil ha frem, er hvordan straffeprosessene tar seg ut når dette, i den rettslige hverdagen taust forutsatte aspektet trekkes i forgrunnenâ (s. 7). Och jag kan redan nu säga att Audun Kjus ger ett både värdefullt och originellt bidrag till denna forskning. Sakens fakta är på många sätt en alldeles utmärkt avhandling. Inte minst är den nyttig läsning för alla som på något sätt har anledning att reflektera över rätten som en dömande arena. Det gäller jurister och poliser i lika hög grad som forskare, journalister och politiker.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.