Anne Eriksen 2009. Museum. En kulturhistorie

Sigurd Sandmo

Sammendrag


Merkelig nok har Norge med sine mange hundre museer ikke sett noe forsøk på en samlet museumshistorie siden Haakon Sheteligs Norske museers historie fra 1944. Selv om en i noen år har hatt universitetsmiljøer for museologi og museumskunnskap, har både forskning og undervisning, med noen unntak, orientert seg mot internasjonale forelegg og kilder som har handlet om noe annet: om andre samlinger, utstillinger og museer uten umiddelbare koblinger til dagens norske museumslandskap. Resultatet har blitt en museumsforskning det norske museumsmiljøet i liten grad har opplevd som relevant, og som knapt vises i museumspolitikkens og museumsforvaltningens dokumenter.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.