Redaksjonelt

Tove Ingebjørg Fjell

Sammendrag


Ãrets tredje tidsskriftsnummer er klart til å leses! I dette nummeret presenterer vi tre artikler og tre bokmeldinger.

Den første artikkelen, âSamisk nysjamanisme. Urfolksspiritualitet mellom lokale og globale straumarâ, er skrevet av PhD-stipendiat Trude Fonneland og handler om hvordan samisk kultur og tradisjoner ses som inspirasjonskilder for nysjamanister, samt hvordan forestillingen om det samiske fungerer i markedsføringen av sjamanistiske tjenester og produkter.

Neste artikkel er forfattet av Arne Lie Christensen. I âHistorien om en bygård. Om arkitektur, kulturminnevern og den gode smakâ følger forfatteren konfliktene og debattene som har vært om Groschgården siden den ble oppført i 1897, og hvordan disse avspeiler det omskiftelige i den moderne kulturen.

Siste artikkel er forfattet av Margrete Skår, Hogne Ãian og Erling Krogh. Temaet i denne artikkelen er naturopplevelse og tidsopplevelse. Feltarbeidet er fra Brumunddal, og forfatterne har studert tidsforståelsen i naturopplevelsen.

Nummeret avsluttes med tre bokmeldinger. Vi skulle gjerne hatt flere bokmeldinger med i hvert nummer. Hvis du ønsker å anmelde en bok, ta så bare kontakt!

God lesning!

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.