Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2007). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 6(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/502

Sammendrag

Den første årgangen fra bergensredaksjonen er nå klar. Redaksjonen takker årets artikkelforfattere for flotte bidrag og de mange konsulentene, alle nevnt bakerst i dette nummeret, for konstruktive kommentarer og innspill til artiklene. âââNummerets forside viser et bilde fra utstillingen Miss Landmine 2007 som ble vist på Lepramuseet i Bergen tidligere i år. Under headingen âKuratoren har ordetâ, reflekterer utstillingsleder Sigurd Sandmo over denne utstillingen og hvilke bølger den skapte, både før og etter åpningen.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.