Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/486

Sammendrag

Ãrets siste nummer av Tidsskrift for kulturforskning foreligger, og vi tilbyr tre artikler og en bokmelding som vi håper fremstår som spennende og interessante inntak til fagene våre.

Den første artikkelen handler om skolehus. Leidulf Mydland skriver i artikkelen âSkolehuset som kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltningâ om hvordan kulturminner tilskrives verdi i lokal kontekst.

Overgangen til neste artikkel er stor. Håvard Hellerud Knoff skriver om fotball i âSportspolitisk sammenblanding av nasjonsbygging og kommersialisering i ikke-vestlige landâ. Her ser vi hvordan økonomiske og politiske motiver styrer disse sportslige mega events.

Overgangen til den tredje og siste artikkel er også stor. Susanne Nylund Skogs âI det idela födandets gränsland. Normalisering av förlossningsberättelser i Sverige på 1990-taletâ har et folkloristisk fokus på hvordan tausheter og tale er med til å konstituere normalitet.

Nummeret avsluttes med en bokmelding og en takk til de mange konsulenter som har vært med til å muliggjøre dette tidsskriftet i 2011.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.