Anna-Maria Ãström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv

Anders Gustavsson

Sammendrag


Tre finlandssvenska etnologer, Anna-Maria Ãström, Bo Lönnqvist och Yrsa Lindqvist, har skrivit ett övergripande och sammanfattande arbete om den finlandssvenska befolkningsgruppen i Finland med anor sedan medeltiden. Den uppgår nu till omkring 6% av befolkningen. Studien är ett resultat av ett forskningsprojekt inom  Finlands akademi 1994-1997 med titeln Kulturell konfrontation och självbild. En del av uppsatserna i boken har varit publicerade i andra sammanhang i och utanför Finland, men nu ingår de i ett större analytiskt sammanhang. Empirin har huvudsakligen insamlats från 1970-talet och framåt. Källmaterialet består både av svar på utsända frågelistor och utgör resultat av etnologiska fältarbeten. Därtill kommer brev, dagböcker, tidningar och tryckta skrifter från äldre tid.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.