Thomas Lundén 2002, Över gränsen. Om människan vid territoriets slut
PDF ()

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2002). Thomas Lundén 2002, Över gränsen. Om människan vid territoriets slut. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/475

Sammendrag

Forskning om gränser och gränsöverskridande har på senare år tilldragit sig ett ökande intresse bland kulturvetenskapliga forskare på olika håll i Europa. Vid en europeisk etnolog- och folkloristkongress i Budapest år 2001 var titeln på en panel­diskussion "Cultures of Borderlands", och många forskare deltog aktivt i denna session.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.