Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/453

Sammendrag

Før Ingar Sletten Kolloen skrev boken om Snåsamannen og før Snåsamannen var på alles lepper og i alle kanaler, gjorde en masterstudent i Bergen et feltarbeid på presentasjonen av folkelige behandlere i moderne medier. En av de folkelige behandlerne var nettopp Snåsamannen. Med utgangspunkt i masteroppgaven har Siri Jannicke Wasa Hoff skrevet artikkelen ""Ja, vi tror på Snåsamannen." Fortellinger om folkemedisin i moderne massemedia" for tidsskriftet. Den handler om hvordan medier presenterer og viderefører en folkemedisinsk fortelletradisjon og om veien fra folkemunne til førsteside.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.