Redaksjonelt
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

festskrift
Bente Gullveig Alver

Hvordan referere

Selberg, T., & Ågotnes, H. J. (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(2-3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/423

Sammendrag

Dette dobbeltnummeret er et festskrift tilegnet professor Bente Gullveig Alver på hennes 70-årsdag den 26. august 2011. Hennes virksomhet ved Universitet i Bergen har vært â og er fremdeles â markant i mange sammenhenger.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.