Ragnhild Bleken Rusten 2002. <i>Folkedrakt og bymote i Gudbrandsdalen 1650-1940</i>
PDF ()

Hvordan referere

Haugen, B. S. H. (2003). Ragnhild Bleken Rusten 2002. <i>Folkedrakt og bymote i Gudbrandsdalen 1650-1940</i>. Tidsskrift for Kulturforskning, 2(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/412

Sammendrag

Det fyrste ein ser ved ei bok av denne typen, er utsjånaden. Denne boka har ein tiltalande utsjånad: oversiktleg og ryddig, med gjennomgåande god biletkvalitet. Format, papirkvalitet og omslag er også bra. Fyrsteinntrykket er støtt viktig, og særleg når emnet for boka er noe så visuelt som klede.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.