Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske musemsutstillinger
PDF ()

Hvordan referere

Mathisen, S. O. (2014). Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske musemsutstillinger. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/347

Sammendrag

I avhandlingen Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske museums­utstillinger undersøker jeg hvordan samisk kultur, historie og identitet fremstilles i museumsutstillinger i Norge og Sverige. Dette doktorgradsprosjektet er en del av forskningsprosjektet Patterns of Cultural Valuation. Priorities and aesthetics in exhibitions of identity in museums (PaCuVal), finansiert av Norges forskningsråd. PaCuVal har hatt som målsetting å undersøke hvordan ulike etniske grupper og minoriteter har blitt fremstilt på kulturhistoriske museer i Norge i løpet av de siste 150 årene. Prosjektet  ble ledet av Saphinaz-Amal Naguib.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.