‘Djevelens finger’
Omslag til Tfk 2-2020
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

Djevelens finger
agens
overtro
rammeanalyse
kausalitet

Hvordan referere

Resløkken, Åmund N. (2021). ‘Djevelens finger’. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1851

Sammendrag

This article discusses the agency of a museum object, ‘Djevelens finger’ (The Devil’s finger), a model of a finger from the middle ages exhibited in the Domkirkeodden museum, Hamar. The finger has a story of a curse connected to it, a story that to a large degree gives it its agency. In discussing this object through Ervin Goffman’s ‘frame analysis’ and Karen Barad’s ‘intra–active framework’ I show how the notion of agency given to it, as an example of ‘modern superstition’, is framed by an oscillation between different frameworks and is thus given meaning, in the same move, through different notions of cause and effect.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.