Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius (red.) 2018. Undersökning om de så kallade tattare eller zigeuner, cingari, bohemiens: Deras härkomst lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige?

Grethe Paulsen Vie

Sammendrag


Romfolkets opprinnelse og levemåte har vært et tema for folkelivsskildrere og forskere i Europa helt tilbake til 1400-tallet. Fra 1700-tallet kjenner vi flere skrifter og avhandlinger fra nordiske land som diskuterer opprinnelse, levemåte og språk – en periode da interessen for nasjonale særtrekk var økende. I 1780 skrev presten Christfried Ganander en oppgave med tittelen Under­sökning om de så kallade tattare eller zigeuner, cingari, bohemiens: deras härkomst lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? Den var et bidrag til en årlig konkurranse til «Kungliga Vitterhets­akademien» i Stockholm, og var skrevet for hånd. Gananders oppgave er skrevet på svensk, med unntak av noen få ord på andre språk. Den finnes bare i ett eksemplar, bevart i Antikvarisk-Topografiska arkivet i Stock­holm. Den består av en tittelside og 34 paragrafer med korte kapittel. Teksten er tett­skrevet, med blekk på begge sider av arkene.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.