Yrsa Lindqvist og Susanne Österlund-Pötzsch (red.) Jordnära: Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat
PDF ()

Hvordan referere

Jönsson, H. (2019). Yrsa Lindqvist og Susanne Österlund-Pötzsch (red.) Jordnära: Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1700

Sammendrag

De internationella framgångarna för det så kallade nya nordiska köket väcker flera intressanta frågeställningar ur ett etnologiskt perspektiv. Hur kunde de tidigare så renodlat utåtblickande och modernitetsvurmande restaurangerna i de nordiska länderna plötsligt börja blicka tillbaka till de nordiska rötterna? Vad händer när traditioner medvetet används för att gestalta ett innovativt kök? Hur ser det nya nordiska köket ut i hemmen, långt bort från de Michelin­stjärneprydda restaurangerna? Och hur skall etnologer förhålla sig till intresset för och användandet av de kunskaper kring råvaror, maträtter, konserveringsmetoder, nödmat och annat som tidigare var ett fåtal etnologers och arkivariers territorium, men nu används som rekvisita i bloggar, restauranger och glassiga matmagasin?
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.