Om "Et av de viktigste arbeider ved et museum". En studie av dokumentasjonspraksisenes gjøren av museumsgjenstander
PDF ()

Hvordan referere

Olsrud, J. W. (2019). Om "Et av de viktigste arbeider ved et museum". En studie av dokumentasjonspraksisenes gjøren av museumsgjenstander. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1695

Sammendrag

Hva er en museumsgjenstand? En museumsgjenstand har ikke alltid vært på museum. Den kan har vært til stede i noens liv, og har i noen tilfeller selv levd et liv. En museumsgjenstand er ikke født, vokst, tilvirket eller masseprodusert som en museumsgjenstand, men transformeres eller gjøres, slik jeg omtaler det, til én gjennom de museale praksisene den inngår. Dette var utgangspunktet for min avhandling hvor jeg undersøkte hvordan museumsgjenstander gjøres og hva de gjøres til i museets dokumentasjonspraksiser, og hvordan dette endres over tid.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.