Svein Atle Skålevåg 2016. <i>Utilregnelighet. En historie om rett og medisin</i>
PDF ()

Hvordan referere

Gilje, N. (2017). Svein Atle Skålevåg 2016. <i>Utilregnelighet. En historie om rett og medisin</i>. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1383

Sammendrag

Svein Atle Skålevågs nye bok Utilregnelighet. En historie om rett og medisin er en historisk analyse av spørsmålet om tilregnelighet og utilregnelighet i det norske rettsvesenet fra 1600-tallet og fram til rettssaken mot Anders Behring Breivik i 2012. Den baserer seg på et omfattende og variert kildemateriale og trekker inn en rekke rettssaker som på ulike måter viser relevansen av de historiske og teoretiske analysene. Kjernen i Utilregnelighet kan sies å være en usedvanlig spennende analyse av det kompliserte forholdet mellom rett og medisin i Norge. Men Skålevåg har også laget en historisk fremstilling som er egnet til å kaste lys over forholdet mellom rett og medisin i dag. Slik sett har han lykkes med å skrive en bok som ikke bare har historisk interesse, men som kan leses som et innlegg om forutsetningene for tilregnelighet og utilregnelighet i det 21. århundre.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.