Kjartan Fløgstad 2016. Etter i saumane. Kultur og politikk i arbeidarklassens hundreår
PDF ()

Hvordan referere

Gilje, N. (2017). Kjartan Fløgstad 2016. Etter i saumane. Kultur og politikk i arbeidarklassens hundreår. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1382

Sammendrag

Kjartan Fløgstads essaysamling Etter i saumane. Kultur og politikk i arbeidarklassens hundreår tar sikte på å vise "korleis borgarskapets ideologiske klesplagg heng i hop, eller raknar i saumane". Verdigrunnlaget i boka er det Fløgstad kallar ein "proletarisk etos". Det dreier seg om tenkemåtar og talemåtar til arbeidarar på fabrikkar, i gruver, på sjøen og på andre arbeidsplassar.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.