Ragnar Ernst Pedersen 1941–2016

Inger Johanne Lyngø

Sammendrag


Professor Ragnar Ernst Pedersen døde 28. juni, 75 år gammel. Med det er en bære­bjelke i norsk etnologi og kulturhistorie borte.
Ragnar ble magister i etnologi i 1971 med avhandlingen Seterbruket på Hedmar­ken. Fra system til oppløsning. Han ble ansatt som bestyrer ved Hedmarkmuseet og Dom­kirkeodden i 1976. Fra 1987 til han gikk av med alderspensjon i 2008, var han sjefs­konservator ved museet.
I 1988 ble han beskikket til professor II i etnologi ved Universitetet i Oslo. En stilling han besatt til han fylte 70 i 2011. Han var medlem av Det Norske Vitenskaps-Aka­demi.
Ragnar var museumsmannen og pro­fessoren, forskeren og formidleren. Han drev vekselbruk mellom disse posisjonene, og han drev bruket sitt godt. Det ble god jord i furene Ragnar pløyde.

Emneord (Nøkkelord)


minneord; ragnar ernst pedersen

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.