22. juli-senteret
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

utstilling
22. juli
Anders Behring Breivik

Hvordan referere

Røbergshagen, M. (2016). 22. juli-senteret. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1321

Sammendrag

Utstillingen i 22. juli-senteret ligger tilbake­trukket til i ruinen av Høyblokkas kantineområde. Et nøytralt banner med svart skrift på hvit bakgrunn forteller hvor inngangen er når man krysser plassen mellom Høyeste­rettsbygningen og Y-blokka. Siden målet med terroren var at Høyblokka skulle rase, er det sterkt symbolsk at det er her utstillingen er. Selv om bygningen bærer preg av å være en ruin med flassende murpuss og synlig armeringsjern, fungerer lokalet godt. Utstillingen er enkel og har få gjenstander, men oppleves aldri som tom, fordi selve bygget har så mange spor av terrorhendelsen i seg. De rå flatene forteller om kraften i bomben, men også om styrken i bygget og i de menneskene som ble stående igjen. Utstillingen består av fem rom med forskjellig tema og utstillingsgrep. Etter å ha passert sikkerhetsslusene møtes besøkende av to an­satte som hilser velkommen, deretter starter utstillingen logisk til venstre og går i sirkel tilbake til utgangspunktet.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.