Inge Adriansen (red.), 2015. Kulturel nordisme i hundrede år. Skan -dinavisk Museumsforbund 1915–2015

Bjørn Sverre Hol Haugen

Sammendrag


La meg først komme med en bekjennelse. Jeg kjente ikke til Skandinavisk Museums -forbund da jeg tok på meg å anmelde hundreårsberetningen deres. Vel har jeg fått katalogen Nordens museer på pulten et par ganger gjennom mine 20 års museumserfa-ring, men hvem som sto bak den hadde jeg ikke reflektert over. Jeg tenkte derfor at anmelderoppdraget nettopp var en god anledning til å lære meg noe om denne organisasjonen. Og la meg så holde fram med å si at jeg absolutt har fått ny kunn-skap fra boka Kulturel nordisme i hundrede år.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.